Koordynator Produktu w Dziale Utrzymania Produktu i Zapewnienia Jakości

Data: 2021-04-08

Lokalizacja: Augustów, PL

Firma: British American Tobacco

BAT stawia na ciągły rozwój!

Aby osiągnąć nasz cel, jakim jest zbudowanie lepszego jutra (ang. A better tomorrow), poszukujemy osób, które gotowe są tworzyć z nami kulturę przyszłości BAT. Dołącz do nas i bądź częścią tej podróży!

 

 

 

 

BAT POLSKA SA poszukuje Koordynatora Produktu w Dziale Utrzymania Produktu i Zapewnienia Jakości:

 

FUNKCJA: Operations

DZIAŁ: Dział Utrzymania Produktu i Zapewnienia Jakości

WYNAGRODZENIE: atrakcyjne wynagrodzenie + benefity

LOKALIZACJA: Augustów, Polska

 

POZYCJA ROLI W STRUKTURZE I CELE STANOWISKA

 

Rola odpowiedzialna jest za wsparcie procesów produkcyjnych poprzez zapewnienie dostępności poprawnych jakościowo materiałów, odpowiednich specyfikacji i standardów produkcyjnych półproduktów i wyrobów gotowych, jak również monitorowanie związanych z nimi wyników jakościowych oraz inicjowanie i prowadzenie projektów poprawy.

 

Raportuje do: Kierownik Utrzymania Produktu

                Podstawowe relacje:

                                                  Wewnętrzne - SMD, PMD, FMD, Zapewnienie Jakości, Harmonogramowanie Produkcji, Finanse, Koordynatorzy Projektów, Inżynierowie

                                                  Zewnętrzne - DRBU, LC (Legal Compliance), other OpCo’s, WECT, R&D (Southampton), Nexus Managers, IBG (Brand Standards), globalne i regionalne zakupy, dostawcy materiałów produkcyjnych, regionalne struktury                                                                                     technologii druku (PT), DHL, OPS

Zakres geograficzny: Lokalny

 

CO BĘDZIE NALEŻAŁO DO TWOICH OBOWIĄZKÓW:

 

 • Zapewnienie, opracowanie i ustalenie specyfikacji materiałowych oraz specyfikacji półproduktów i produktów gotowych zgodnych ze standardami BAT poprzez uzgodnienia z dostawcami materiałów oraz współpracę z funkcjami wewnętrznymi i zewnętrznymi BAT.
 • Bezpośrednia współpraca ze strukturami produkcyjnymi poprzez monitorowanie wyników jakościowych, analizę problemów materiałowych oraz koordynacja działań mających na celu eliminację strat wydajnościowych i jakościowych.
 • Koordynowanie postępowania reklamacyjnego materiałów produkcyjnych.
 • Tworzenie i aktualizacja procedur oraz ustalanie opisów procesów związanych z tworzeniem, walidacją, utrzymaniem i modyfikacją materiałów, półproduktów i wyrobów gotowych oraz prowadzi nadzór nad ich wdrożeniem, przestrzeganiem oraz funkcjonowaniem w ramach organizacji.
 • Współuczestniczenie we wdrożeniu / zmianie produktów poprzez udział w pracach zespołów projektowych jako lider projektu bądź członek grupy projektowej oraz poprzez zapewnienie odpowiedniego wsparcia procesu rozwoju produktu w zakresie specyfikacji materiałowych, półproduktów i wyrobów gotowych.
 • Koordynowanie procesów związane z walidacją materiałów i półproduktów w celu potwierdzenia możliwości użycia ich w regularnej produkcji.

 

KLUCZOWE DOŚWIADCZENIE, UMIEJĘTNOŚCI, WIEDZA:

 

 • Wykształcenie wyższe (preferowane inżynierskie związane z technologią produkcji, jakością produkcji, statystyką, chemią lub fizyką, materiałoznawstwem lub pokrewne).
 • Podstawowa znajomość budowy maszyn produkcyjnych SMD, PMD i FMD oraz zasad przeprowadzanych badań / analiz jakościowych
 • Umiejętność analizy danych i rozwiązywania problemów poprzez szukanie źródeł problemów i powiązań pomiędzy wieloma skorelowanymi parametrami / czynnikami
 • Znajomość narzędzi ciągłego doskonalenia
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Biegła znajomość obsługi MS Office, w szczególności MS Excel
 • Podstawowa znajomość zasad planowania etapowego i monitorowania realizacji projektu w ramach zarządzania grupą projektową lub uczestnictwa w grupie projektowej
 • Umiejętność samoorganizacji pracy oraz dobrej komunikacji interpersonalnej
 • Znajomość podstaw cyklu PDCA

 

DODATKOWE ATUTY:

 • Znajomość aplikacji specjalistycznych (np. SAP, ANT)
 • Wiedza z technologii produkcji, poligrafii i materiałoznawstwa
 • Wiedza w zakresie IWS

 

 

WE ARE BAT

At BAT we are committed to our Purpose of creating A Better Tomorrow. This is what drives our people and our passion for innovation. See what is possible for you at BAT.

 • Global Top Employer with 53,000 BAT people across more than 180 markets
 • Brands sold in over 200 markets, made in 44 factories in 42 countries
 • Newly established Tech Hubs building world-class capabilities for innovation in 4 strategic locations
 • Diversity leader in the Financial Times and International Women’s Day Best Practice winner
 • Seal Award winner – one of 50 most sustainable companies

 

BELONGING, ACHIEVING, TOGETHER

Collaboration, diversity and teamwork underpin everything we do here at BAT. We know that collaborating with colleagues from different backgrounds is what makes us stronger and best prepared to meet our business goals. Come bring your difference!