Skip to main content

BAT stawia na ciągły rozwój!

Aby osiągnąć nasz cel, jakim jest zbudowanie lepszego jutra (ang. A better tomorrow), poszukujemy osób, które każdego dnia są gotowe żyć zgodnie z naszym etosem. Dołącz do nas i bądź częścią tej podróży!

BAT POLSKA SAposzukuje Lidera Zmiany/ Brygadzisty:

FUNKCJA: Dział Operacyjny

CZAS PRACY: System trzyzmianowy czterobrygadowy

WYNAGRODZENIE: atrakcyjne wynagrodzenie + benefity

LOKALIZACJA: Augustów

POZYCJA ROLI W STRUKTURZE I CELE STANOWISKA

Koordynuje procesy odpowiedzialne za dostarczenie celów produkcyjnych postawionych dla brygady, w której pracuje (MTBF, OEE, szkart, Q2S, C2S, NCP, reklamacje, itp.) Lider Zmiany  rozwija DDS zmianowy w swoim obszarze i demonstruje zaangażowanie w pracę zespołu zgodną ze standardami RTT/IWS. Buduje swoje umiejętności (zgodnie ze ścieżką T1-T5) i wspiera budowanie pożądanych umiejętności i zachowań (u innych pracowników brygady) które prowadzą do osiągania celów indywidualnych, zespołu i linii.

Raportuje do: Kierownik Obszaru

Zakres geograficzny: lokalny

CO BĘDZIE NALEŻAŁO DO TWOICH OBOWIĄZKÓW:

 • Odpowiada za odbiór planu sekwencji zleceń dla maszyn wprowadzając zmiany w zależności od sytuacji w Mini fabryce
 • Bazując na aktualnych wynikach zmianowych i dziennych linii (przeglądanych podczas przekazania zmiany oraz spotkania porannego), wspiera powstanie planu działań brygady; jest odpowiedzialny za jego dokumentację, wspiera realizację i wynik, oraz proponuje  usprawnienia systemowe zgodnie z działaniem DMSów wdrożonych na linii w ramach procesu RTT oraz zgodnie z Krokami AM 1-3.
 • Bierze aktywny udział w egzekwowaniu standardów i realizację planu
 • Rozwija kompetencje brygady (zespołu zmianowego) w zakresie stosowania DMS RTT. Dostarcza szkolenia RTT i z kroków AM w trakcie pracy i dokumentowania standardów
 • Szerzy kulturę CI – poprzez szkolenia ze stosowania narzędzi ciągłego doskonalenia do analizy strat (np. 6W2H, YY), bierze udział w rozwiazywaniu problemów w sposób metodyczny i systemowy
 • Stopniowo wprowadza spotkania 1:1 z wybranymi pracownikami brygady   (właścicielami sprzętowymi) i demonstruje postęp prac nad kluczowymi stratami oraz prowadzi pierwszą dokumentację
 • Planuje obsady na dany dzień/tydzień i nadzoruje  pracę osób z firm zewnętrznych
 • Współpracuje przy wdrażaniu nowych produktów i projektów zgodnie z wymogami standardu IM

CZY TO MOŻE BYĆ TWOJE PRZYSZŁE STANOWISKO?

 • Czy posiadasz umiejętność zarządzania ludźmi?
 • Czy posiadasz umiejętność rozwiązywania konfliktów?

KLUCZOWE DOŚWIADCZENIE, UMIEJĘTNOŚCI, WIEDZA:

 • Umiejętności rozwiązywania problemów za pomocą właściwych narzędzi:  IPS, 6W2H, Why-Why
 • Dobra znajomość środowiska produkcji włączając w to niezbędny sprzęt i narzędzia do pracy
 • Umiejętność zarządzania ludźmi
 • Umiejętność rozwiązywania konfliktów
 • Umiejętność wskazywania priorytetów i podejmowania decyzji, pracy w warunkach stresu
 • Dobra znajomość systemów produkcyjnych:  Flexnet, SAP, ANT
 • Wykształcenie średnie lub wyższe

DODATKOWE ATUTY:

•           Umiejętność czytania dokumentacji technicznej

WE ARE BAT

At BAT we are committed to our Purpose of creating A Better Tomorrow. This is what drives our people and our passion for innovation. See what is possible for you at BAT.

 • Global Top Employer with 53,000 BAT people across more than 180 markets
 • Brands sold in over 200 markets, made in 44 factories in 42 countries
 • Newly established Tech Hubs building world-class capabilities for innovation in 4 strategic locations
 • Diversity leader in the Financial Times and International Women’s Day Best Practice winner
 • Seal Award winner – one of 50 most sustainable companies

BELONGING, ACHIEVING, TOGETHER

Collaboration, diversity and teamwork underpin everything we do here at BAT. We know that collaborating with colleagues from different backgrounds is what makes us stronger and best prepared to meet our business goals. Come bring your difference!

BAT is evolving at pace
truly like no other organisation

You’ll paint the picture of
A Better Tomorrow with us

Apply today and you can help us become carbon neutral by 2030