Elektryk

Data: 2019-07-09

Lokalizacja: Augustów, PL

Firma: British American Tobacco

 

British American Tobacco jest jedną z wiodących firm na międzynarodowym rynku. Nasze marki są obecne na rynkach w 200 krajach i powstają w 44 zakładach produkcyjnych, które są rozmieszczone na terenach 42 krajów.
Jesteśmy z tego dumni, że na stałe znajdujemy się pośród 5 najwyżej notowanych firm na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie.
Nasze portoflio obejmuje światowej sławy Marki Globalne – Dunhill, Kent, Lucky Strike, Pall Mall oraz Rothmans a także wiodące międzynarodowe marki takie jak: Vogue, Peter Stuyvesant i State Express 555.

 

Oprócz  standardowych wyrobów tytoniowych, rozwijamy także ofertę produktów potencjalnie niosących mniejsze ryzyko niż tradycyjne papierosy. Nasze Produkty Nowej Generacji już przewodzą w branży e-papierosów. Nieprzerwanie rozwijamy portfolio poszukując nowych rozwiązań dla konsumentów. Ich efektem jest wprowadzenie globalnych marek jak Vype, glo i Voke.
 

 

 

 

 

Elektryk      

 

CEL STANOWISKA:    

Utrzymuje w pełnej sprawności technicznej urządzenia elektroenergetyczne, sieć elektryczną średniego i niskiego napięcia, napędy elektryczne, instalacje oświetleniowe i rozdział energii elektrycznej w fabryce.

                                   

Osoba na tym stanowisku:

 • Utrzymuje sprawność sieci zasilającej i urządzeń odbiorczych (np..: napędy elektryczne, oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne, rozdzielnie  elektryczne, linie kablowe.
 • Utrzymuje w sprawność techniczną obwodów zasilania i zabezpieczeń takich
 • Wykonuje prace i manewry w rozdzielniach związane z rozdziałem energii  elektrycznej.
 • Przegląda i naprawia instalacje oświetlenia  elektrycznego hal produkcyjnych i pozostałych pomieszczeń fabryki.
 • Wykonuje drobne instalacje elektryczne dla potrzeb wszystkich działów fabryki.
 • Współpracuje i koordynuje działania ze służbami energetycznymi Zakładu Energetycznego w zakresie ruchu i prac w Głównej Stacji Zasilającej (GSZ).
 • Prowadzi stały monitoring zasilania zakładu w energię elektryczną.
 • Wykonuje pomiary kontrolne aparatów i urządzeń elektrycznych oraz w szczególności oględziny przewodów zasilających urządzeń przenośnych w celu określenia ich dalszej przydatności do eksploatacji.
 • Pełni funkcje dopuszczającego lub nadzorującego podczas wykonywania prac elektrycznych przy urządzeniach elektroenergetycznych.
 • Wykonuje pomiary elektryczne instalacji i Urządzeń Centralnych fabryki pod względem ochrony przeciwporażeniowej (badanie wyłączników różnicowo-prądowych, badanie rezystancji pętli zwarcia, badanie oporności izolacji, badanie skuteczności zerowania).
 • Sporządza dokumentacje i protokoły z wykonanych pomiarów.
 • Współpracuje ze służbami elektroenergetycznymi firm zewnętrznych, serwisowych oraz Urzędem Dozoru Technicznego.
 • Przestrzega przepisy BHP i ppoż. w czasie wykonywania pracy

 

Wymagania i kwalifikacje:

 • Wykształcenie wyższe lub średnie zawodowe o specjalności Elektrotechnika lub Elektroenergetyka
 • 2-3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Świadectwo kwalifikacyjne SEP zezwalające na eksploatację urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do15 kV.
 • Świadectwo kwalifikacyjne SEP upoważniające do wykonywania pomiarów elektrycznych.(mile widziane)
 • Umiejętność korzystania z dokumentacji technicznej.
 • Znajomość układów zasilania rozdzielni i stacji elektroenergetycznych.
 • Umiejętność obsługi komputera PC.

 

-

Znajdź podobne oferty: